Bestaan er niet-pathogene darmamoeben van het type Entamoeba dysenteriae?

Onderzoek
Swellengrebel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2824