Ervaringen van vrouwen en mannen, en inzichten van zorgverleners

Besluitvorming bij onbedoelde zwangerschappen

Twee mensen met tekstballonnetjes met vraagtekens
Eline M. Roordink
Anita W.M. Suijkerbuijk
Agata J. Brouwer-Prusak
Martine Jansen-van der Vliet
Babette Everaars
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8098
Abstract

Stel, je bent onbedoeld zwanger; voor welke keuzes kom je dan te staan? En wie helpt je daarbij? Een onderzoek naar ervaringen van vrouwen en mannen met een onbedoelde zwangerschap en zorgverleners die hen keuzehulp bieden.

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in de ervaringen van vrouwen en mannen die te maken kregen met een onbedoelde zwangerschap, en van zorgverleners die keuzehulp bieden of besluitvormingsgesprekken houden bij onbedoelde zwangerschappen.

Opzet

Semigestructureerde interviews en focusgroepen

Methode

We namen 25 semigestructureerde interviews af bij vrouwen en mannen die een onbedoelde zwangerschap hadden meegemaakt. Ook voerden we gesprekken in vier focusgroepen met negentien zorgverleners die keuzehulp bieden of besluitvormingsgesprekken voeren bij onbedoelde zwangerschappen.

Resultaten

Naast de partner of andere familieleden, spelen ook zorgverleners een belangrijke rol in de ondersteuning bij de besluitvorming. Slechts enkele geïnterviewden waren op de hoogte van de mogelijkheid tot keuzehulp; deelnemende zorgverleners herkenden deze relatieve onbekendheid. Ook benoemden de geïnterviewden én de zorgverleners een gebrek aan passende nazorg na een onbedoelde zwangerschap of abortus, evenals het ervaren taboe rondom een onbedoelde zwangerschap of abortus.

Conclusie

Er is behoefte aan passende nazorg bij de verwerking van een onbedoelde zwangerschap of abortus. Ook verdient de bekendheid van keuzehulp meer aandacht. Blijvende aandacht voor onbedoelde zwangerschappen en abortussen is nodig om het taboe te verminderen.

Auteursinformatie

RIVM, Bilthoven. Centrum Preventie, Leefstijl en Gezondheid: E.M. Roordink, MSc en M. Jansen-van der Vliet, MSc, wetenschappelijk onderzoekers. Centrum Volksgezondheid, Zorg en Maatschappij: dr. A.W.M. Suijkerbuijk, A.J. Brouwer-Prusak, MSc. en dr. B. Everaars, wetenschappelijk onderzoekers.

Contact E.M. Roordink (eline.roordink@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Eline M. Roordink ICMJE-formulier
Anita W.M. Suijkerbuijk ICMJE-formulier
Agata J. Brouwer-Prusak ICMJE-formulier
Martine Jansen-van der Vliet ICMJE-formulier
Babette Everaars ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties