Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E. Borst-Eilers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:350-1

Gelet op artikel 7, tweede lid, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering.

Gezien de adviezen van de Ziekenfondsraad (adviezen van 22 september 1994, SGZ3095594 en SGZ3095694).

Besluit

Artikel I. Aan onderdeel 9 van bijlage 3 van de Regeling farmaceutische hulp 1993 wordt onder vervanging van de punt door puntkomma aan het slot van onderdeel b, een onderdeel c toegevoegd, luidende: c. wordt behandeld voor ernstige congenitale, cyclische of idiopathische neutropenie en de behandeling met het middel wordt aangevangen op voorschrift van een hematoloog of kinderarts verbonden aan een academisch ziekenhuis.

Artikel II. De Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties