Beschrijving van eenige in het strand van Walcheren gevonden schedels en van een Cranium osteoscleroticum

Media
Man, J.C. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1866;10:284-5