Schedeltrauma, schedelfoto?

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1136

Op grond van een literatuuronderzoek hebben Hofman et al. getracht een antwoord te vinden op de vraag wat bij patiënten met een schedeltrauma de betekenis is van de schedelfoto wat betreft het op het spoor komen van een intracraniële bloeding (aangetoond met een CT-scan). De gemiddelde prevalentie van een intracraniële…

Ook interessant

Reacties