Beschermt het geven van borstvoeding tegen borstkanker? Een epidemiologisch onderzoek

Onderzoek
M.H. Haring
M.A. Rookus
F.E. van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:743-7
Abstract

Samenvatting

Het verband tussen het geven van borstvoeding en het risico van borstkanker werd bestudeerd als onderdeel van een epidemiologisch onderzoek naar de oorzaken van borstkanker. De borstvoedingsgewoonten van 484 patiënten en een controlegroep van 484 personen (gematcht op leeftijd), met een leeftijd variërend van 20-54 jaar, geselecteerd uit de algemene bevolking, werden vergeleken.

Er werd geen duidelijk verband gevonden tussen het geven van borstvoeding en het risico van borstkanker. Vrouwen die ooit borstvoeding hadden gegeven, hadden na correctie voor verstorende variabelen geen kleiner risico van borstkanker dan vrouwen die nooit borstvoeding hadden gegeven. Vrouwen die langere tijd borstvoeding hadden gegeven (over alle periodes samen 44 weken of langer), hadden na correctie voor verstorende variabelen een 29 lager risico van borstkanker dan vrouwen die nooit borstvoeding hadden gegeven, maar deze vermindering van het risico was niet statistisch significant.

Deze resultaten zijn niet in overeenstemming met de hypothese dat het (korturend) geven van borstvoeding het risico van borstkanker bij jongere vrouwen reduceert. Een eventueel beschermend effect van het langdurig geven van borstvoeding, waarvoor de aanwijzingen in de literatuur wat sterker zijn, kon in dit onderzoek niet worden nagegaan omdat de vrouwen maar relatief kort borstvoeding gaven.

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Huis, afd. Epidemiologie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Mw.ir.M.H.Haring, mw.dr.M.A.Rookus en mw.ir.F.E.van Leeuwen, epidemiologen.

Contact mw.ir.F.E.van Leeuwen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties