Beschermt BCG-vaccinatie tegen covid-19?

‘Trained immunity’ inzetten tegen virale infecties
Zorg
07-10-2020
Reinout van Crevel, Jos W.M. van der Meer en Mihai G. Netea

Op dit moment lopen er wereldwijd een aantal klinische trials om te zien of BCG, het aloude vaccin tegen tuberculose, kan beschermen tegen covid-19. In dit artikel schetsen wij kort de achtergrond, de immunologische mechanismen (met name inductie van ‘innate immune memory’ of ‘trained immunity’), en de verdere perspectieven voor het gebruik van BCG tegen virale en andere infecties.

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Cees spronk
12-10-2020 22:53

Hoe lang zou BCG kunnen werken?

Een vraag bij BCG-vaccinatie: is bekend hoe lang het zou kunnen werken?

In Afrika hebben relatief veel mensen als kind een BCG-vaccinatie gekregen. Zou dit een verklaring zijn voor de relatief milde Covid epidemie in Afrika?

Cees Spronk, oud lepra-arts en plastisch chirurg n.p.

Reinout Crevel
13-10-2020 14:39

reactie auteurs

Waarom COVID-19 in Afrika minder ernstig lijkt te verlopen is een ingewikkelde vraag. Een veel jongere populatie, mogelijk klimatologische verschillen, maar mogelijk ook meer 'trained innate immunity'. Er zijn veel studies gedaan die suggereren dat er minder (ernstige) COVID voorkomt in settings met BCG vaccinatie van pasgeborenen.

Het is onbekend hoe lang trained immunity door BCG kan aanhouden. In Indonesië zagen we een dat mensen met een BCG litteken 50% minder kans hadden om bij blootstelling aan een TB patient een omslag van hun quantiferon-test (als maat voor een Mycobacterium tuberculosis infectie) door te maken. Maar bij mensen ouder dan 30 jaar was dit effect afwezig (Verrall et al, J Inf Dis). Dit suggereert dat misschien wel 30 jaar sprake is van een effect van BCG bij geboorte. Op basis van onderzoek hier in Nederland zijn we iets voorzichtiger; misschien een paar jaar? Langere follow-up van de ACTIVATE trial en ander onderzoek zal het moeten uitwijzen    

namens de auteurs,

Reinout van Crevel, internist-infectioloog