Bescherming tegen zonlicht, in het bijzonder bij kinderen
Open

Stand van zaken
05-05-2000
M.C.G. van Praag, S. Pavel, H.E. Menke en A.P. Oranje

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt/Sophia Kinderziekenhuis, afd. Dermatologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.
Dr.M.C.G.van Praag en dr.A.P.Oranje, dermatologen.
Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Leiden.
Dr.S.Pavel, dermatoloog.
Sint Franciscus Gasthuis, afd. Dermatologie, Rotterdam.
Dr.H.E.Menke, dermatoloog.
Correspondentieadres: dr.M.C.G.van Praag.