Beperkte waarde van de apomorfinetest bij de ziekte van Parkinson

Onderzoek
R.A.C. Roos
T. van Laar
J.J. van Hilten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1374-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de voorspellende van de apomorfinetest voor het effect van domaninerge medicatie bij de ziekte van Parkinson.

Opzet

Retrospectief en literatuuronderzoek.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Leiden.

Methode

Alle literatuur over apomorfinetoediening bij de ziekte van Parkinsonparkinsonisme werd nagegaan, en vergeleken met de resultaten van apomorfinetests die tussen oktober 1990 en september 1992 in het Academisch Ziekenhuis Leiden werden uitgevoerd.

Restultaten

Het literatuuronderzoek leerde dat de test op verschillende wijze wordt uitgevoerd. Bij een apomorfinetest onder standaardcondities was de voorspellende waarde van een positieve uitslag voor een gunstig effect van latere dopaminerge medicatie 85, lager dan in de literatuur (96), en van een negatieve uitslag 58 (eveneens lager dan in de literatuur (75)), met een sensitiviteit van 73 en een specificiteit van 73.

Conclusie

De apomorfinetest blijkt een matig goede indicator te zijn voor het gunstige effect van dopaminerge medicatie. Gezien praktische bezwaren lijkt er weinig indicatie te bestaan voor de apomorfinetest.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Neurologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Prof.dr.R.A.C.Roos en dr.J.J.van Hilten, neurologen; T.van Laar, assistent-geneeskundigeonderzoeker.

Contact prof.dr.R.A.C.Roos

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties