Beperkte deelname aan tuberculinescreening onder reizigers naar landen met hoge tuberculose-incidentie; reden om voor sommigen BCG-vaccinatie te overwegen

Onderzoek
F.G.J. Cobelens
E.W.E. Draayer-Jansen
J.C.H.M. Schepp-Beelen
P.J.H.J. van Gerven
R.J. van Kessel
H. van Deutekom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:561-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vaststellen van de compliantie van Nederlandse reizigers naar landen met hoge tuberculose-incidentie voor een screeningsprocedure door middel van tuberculinetests vóór de reis en na terugkomst.

Opzet

Prospectief vervolgonderzoek.

Methode

Van 988 Nederlanders met negatieve tuberculinereactie, die gedurende 3 tot 12 maanden reisden naar landen met hoge tuberculose-incidenties, werd bepaald wie compliant was voor de screeningsprocedure die inhield dat men conform het advies 2 tot 4 maanden na terugkeer bij de GGD een herhalingstest laat doen. Bij 2 van de 4 deelnemende GGD'en werd tevens bepaald of hiertoe extra oproepen waren gedaan en hoeveel tijd hiermee was gemoeid.

Resultaten

599 reizigers (61) waren compliant voor de screeningsprocedure. Van degenen voor wie dit bekend was (n = 417), werd 33 (98/300) van de compliante reizigers pas getest na een extra naoproep; hieraan werd per hiermee teruggeziene deelnemer gemiddeld 30 min besteed. De compliantie varieerde per GGD en was beter onder reizigers naar Afrika. Non-compliantie hield verder onafhankelijk verband met mannelijk geslacht, werk als voornaamste reisdoel en tevoren onbesliste reisduur.

Conclusies

De compliantie van reizigers voor tuberculinescreening is beperkt, zeker wanneer geen actieve naoproep wordt gedaan. Bij reizigers met onbesliste reisduur en bij personen die frequent voor hun werk reizen dient Bacillus Calmette-Guérin(BCG)-vaccinatie te worden overwogen.

Auteursinformatie

KNCV Tuberculosefonds, afd. Onderzoek en Ontwikkeling, Postbus 146, 2501 CC Den Haag.

GG&GD, Utrecht.

Afd. Tuberculosebestrijding: mw.E.W.E.Draayer-Jansen, sociaal-geneeskundige.

Afd. Infectieziekten en Hygiëne: R.J.van Kessel, sociaal-geneeskundige.

GGD, afd. Tuberculosebestrijding, Den Haag.

Mw.J.C.H.M.Schepp-Beelen, sociaal-geneeskundige (thans: GGD Rotterdam e.o., afd. Tuberculosebestrijding, Rotterdam).

GGD Rotterdam e.o., afd. Tuberculosebestrijding, Rotterdam.

P.J.H.J.van Gerven, sociaal-geneeskundige (thans: KNCV Tuberculosefonds, Den Haag).

GG&GD, afd. Tuberculosebestrijding, Amsterdam.

H.van Deutekom, longarts.

Contact Dr.F.G.J.Cobelens, arts-epidemioloog (cobelensf@kncvtbc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties