Beperkt effect van antimuscarinica bij urine-incontinentie

Onderzoek
Janneke I.M. van Uhm
Jakko A. Nieuwenhuijzen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5138
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Urine-incontinentie komt veel voor en beïnvloedt in grote mate de kwaliteit van leven. De behandeling bestaat uit leefstijlaanpassingen, bekkenbodemfysiotherapie en blaastraining. Bij aandrangincontinentie kunnen tevens antimuscarinica worden voorgeschreven.

Onderzoeksvraag

Wat is bij vrouwen het effect van verschillende antimuscarinica op urine-incontinentie en kwaliteit van leven, en hoe vaak leiden bijwerking tot stoppen van deze medicatie?

Hoe werd dit onderzocht?

De auteurs voerden een systematische review uit van studies waarin vrouwen met aandrangincontinentie en gemengde incontinentie (aandrang + stressincontinentie) waren behandeld met darifenacine, fesoterodine, oxybutinine, solifenacine of tolterodine.

Belangrijkste resultaten

De onderzoekers selecteerden 94 gerandomiseerde studies. Alle antimuscarinica bleken effectiever dan een placebo, maar hadden slechts een klein effect: 30-60% van de patiënten meldde een verbetering. Het absolute risicoverschil was 20% (placebo vs. medicijn); dit betekent dat het effect slechts bij 20% van de patiënten daadwerkelijk toe te schrijven was aan de antimuscarinica. Kwalitatieve vergelijking van de middelen liet geen verschillen zien ten aanzien van continentie.

Na 1 jaar was 50% van de vrouwen gestopt met de medicatie door onvoldoende effect of bijwerkingen. Voor alle middelen gold dat deze vaker dan de placebo gestaakt werden in verband met bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen waren een droge mond, dyspepsie, obstipatie, hoofdpijn en wazig zien, met slechts kleine verschillen tussen de middelen.

Consequenties voor de praktijk

Deze review toont nogmaals aan dat antimuscarinica een positief effect kunnen hebben op klachten van urine-incontinentie. Let wel, dit effect is marginaal groter dan het placebo-effect. Alle antimuscarinica kunnen bijwerkingen geven, waardoor deze vaak gestopt worden. Daarom is het belangrijk goede uitleg te geven over het te verwachten effect en de te verwachten bijwerkingen.

Literatuur
  1. Shamliyan T, Wyman JF, Ramakrishnan R, Sainfort F, Kane RL. Benefits and harms of pharmacologic treatment for urinary incontinence in women: a systematic review. Ann Intern Med. 2012;156:861-74.Medline

Auteursinformatie

Contact (jim.vanuhm@vumc.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties