Beoordeling van de prijs van een geneesmiddel

Niet alleen op basis van de waarde voor de patiënten
Zorg
13-09-2021
Carla E.M. Hollak, Sibren van den Berg, Lonneke Timmers en Marcel Canoy

Samenvatting

Voorafgaand aan toelating tot het verzekerde pakket wordt de prijs van een geneesmiddel meestal beoordeeld op basis van de waarde die het medicijn heeft voor de patiënt. Een middel met een groot effect op de gezondheid en overleving mag meer kosten dan een middel met een klein of onzeker effect. Dat lijkt een rechtvaardig uitgangspunt, maar dergelijke ‘waarde-gedreven’ modellen leiden soms tot onredelijk hoge prijzen. Dit leidt vervolgens weer tot discussies over de grenzen van de bekostiging van zorg en tot vertragingen in de toegankelijkheid van geneesmiddelen. Wij betogen dat het voor verschillende categorieën geneesmiddelen logischer zou zijn om de prijzen te baseren op gemiddelde kosten, eventueel gecombineerd met een bonus voor innovatie, de zogenoemde kostprijs-plus-methode.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing