Niet alleen op basis van de waarde voor de patiënten

Beoordeling van de prijs van een geneesmiddel

Perspectief
Carla E.M. Hollak
Sibren van den Berg
Lonneke Timmers
Marcel Canoy
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6334
Abstract

Samenvatting

Voorafgaand aan toelating tot het verzekerde pakket wordt de prijs van een geneesmiddel meestal beoordeeld op basis van de waarde die het medicijn heeft voor de patiënt. Een middel met een groot effect op de gezondheid en overleving mag meer kosten dan een middel met een klein of onzeker effect. Dat lijkt een rechtvaardig uitgangspunt, maar dergelijke ‘waarde-gedreven’ modellen leiden soms tot onredelijk hoge prijzen. Dit leidt vervolgens weer tot discussies over de grenzen van de bekostiging van zorg en tot vertragingen in de toegankelijkheid van geneesmiddelen. Wij betogen dat het voor verschillende categorieën geneesmiddelen logischer zou zijn om de prijzen te baseren op gemiddelde kosten, eventueel gecombineerd met een bonus voor innovatie, de zogenoemde kostprijs-plus-methode.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde: prof.dr. C.E.M. Hollak, internist (tevens: Amsterdam UMC, platform ‘Medicijn voor de Maatschappij’ en Adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland); platform ‘Medicijn voor de Maatschappij’: drs. S. van den Berg, promovendus. Zorginstituut Nederland, Diemen: dr. L. Timmers, apotheker en secretaris van de wetenschappelijke adviesraad van Zorginstituut Nederland. Vrije Universiteit, faculteit School of Business and Economics, afd. Ethics, Governance and Society, Amsterdam: prof.dr. M. Canoy, gezondheidseconoom (tevens: Autoriteit Consument en Markt en Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut Nederland).

Contact C.E.M. Hollak (c.e.hollak@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Carla E.M. Hollak ICMJE-formulier
Sibren van den Berg ICMJE-formulier
Lonneke Timmers ICMJE-formulier
Marcel Canoy ICMJE-formulier
UMC maakt zelf ‘gekaapt’ medicijn
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties