Beoordeling antikankermiddelen verloopt zorgvuldig

Commentaar
14-05-2018
Frans L. Opdam

Nieuwe antikankermiddelen worden in Europa centraal beoordeeld op kwaliteit, effectiviteit en veiligheid, waarbij de European Medicines Agency (EMA) een organiserende rol heeft.1 Het uitgangspunt van zo’n beoordeling is het opstellen van een zogenaamde baten-risicoanalyse. Wanneer de farmaceutische kwaliteit van het geneesmiddel voldoende is en de effectiviteit opweegt tegen de bijwerkingen, kan dit uiteindelijk leiden tot registratie.

Auteursinformatie

Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam: dr. F.L. Opdam, internist-klinisch farmacoloog en apotheker (tevens: klinisch beoordelaar, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht).

Contact: F.L. Opdam (f.opdam@nki.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 29 maart 2018

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2819

AuteurBelangenverstrengeling
Frans L. OpdamICMJE-formulier