Beoordeling antikankermiddelen verloopt zorgvuldig

Commentaar
14-05-2018
Frans L. Opdam

Nieuwe antikankermiddelen worden in Europa centraal beoordeeld op kwaliteit, effectiviteit en veiligheid, waarbij de European Medicines Agency (EMA) een organiserende rol heeft.1 Het uitgangspunt van zo’n beoordeling is het opstellen van een zogenaamde baten-risicoanalyse. Wanneer de farmaceutische kwaliteit van het geneesmiddel voldoende is en de effectiviteit opweegt tegen de bijwerkingen, kan dit uiteindelijk leiden tot registratie.

Aanvaard op 29-03-2018.
Gepubliceerd op 14-05-2018.
In print verschenen in week 20 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2819