Benauwd kind door aspiratie van een corpus alienum uit de voeding

Klinische praktijk
Ellen Herkert
J. Alexander de Ru
Lucienne Speleman
Anne G.M. Schilder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2824
Abstract

Samenvatting

Twee 1-jarige jongens werden door de kinderarts gezien vanwege toenemende benauwdheid en een inspiratoire stridor. Onder de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘laryngitis subglottica’, respectievelijk ‘peuterastma’, werden de kinderen opgenomen en medicamenteus behandeld. Omdat zij onvoldoende opknapten van deze behandeling werd door de kno-arts in tweede instantie een laryngotracheobronchoscopie onder narcose verricht. Hierbij werd een visgraat, respectievelijk een kippenbotje, in het larynxgebied gevonden en verwijderd. Achteraf bleek dat bij beide kinderen de klachten waren begonnen na een verslikincident. Deze ziektegeschiedenissen onderschrijven het belang van actief informeren en luisteren naar het ontstaan van de ademhalingsklachten, omdat daarmee goed gedifferentieerd kan worden tussen mogelijke oorzaken. Endoscopisch onderzoek van de luchtwegen is noodzakelijk wanneer ouders een luxerend moment beschrijven of wanneer het beloop van de ademhalingsklachten atypisch is.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

Afd. KNO-heelkunde: drs. E. Herkert, student geneeskunde (thans: arts in opleiding tot kinderarts, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, locatie Sophia Kinderziekenhuis); drs. L. Speleman en prof. dr. A.G.M. Schilder, kno-artsen.

Centraal Militair Hospitaal, Utrecht.

Afd. KNO-heelkunde, dr. J.A. de Ru, kno-arts,

Contact drs. E. Herkert (e.herkert@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 november 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties