Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Recht
08-03-2016
A.C. (Aart) Hendriks

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl).