Beleid bij volgende kinderen in gezinnen waarin wiegendood heeft plaatsgehad: begeleiding of thuismonitor?
Open

Commentaar
22-09-1996
M.P. l'Hoir en J. Huber

Auteursinformatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 18009, 3501 CA Utrecht.
Psychosociale afdeling: mw.drs.M.P.l'Hoir, klinisch pedagoog.
Afd. Pathologie: prof.J.Huber, patholoog-anatoom.
Correspondentieadres: mw.drs.M.P.l'Hoir.