Behandelplannen voor patiënten met een psychose

In hoeverre schieten deze plannen tekort?
Commentaar
21-03-2017
Anton Hafkenscheid

Een ernstige psychiatrische aandoening heeft doorgaans een sterk negatieve invloed op vrijwel alle levensgebieden van de patiënt. Daarom verdienen juist de kwetsbaarste patiënten in de ggz een zorgvuldige en zo volledig mogelijke inventarisatie van problemen en risicofactoren. Die inventarisatie heet ‘routine outcome monitoring’ (ROM). Hier zijn gestructureerde methoden voor, die bij patiënten met een psychose al snel resulteren in hele waslijsten met problemen en risicofactoren. Zulke waslijsten werken demoraliserend, en dus anti-therapeutisch, wanneer ze onverkort in het behandelplan worden opgenomen. Een goed behandelplan streeft niet naar volledigheid, maar is juist gebaseerd op een weloverwogen, in overleg met de patiënt vastgestelde selectie van probleemgebieden.

Onderzoek

Elders in dit tijdschrift staan de resultaten van een onderzoek naar de mate waarin uitkomsten van ROM bij patiënten met een psychotische aandoening vertaald worden naar de klinische praktijk.1 De belangrijkste bevinding is dat het gebruikte ROM-systeem bij het merendeel van de onderzochte patiënten probleemgebieden ‘detecteert’ die in het ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing