Behandeling van obstipatie in de palliatieve fase
Open

Stand van zaken
04-11-2010
J.W.B. (Jan Willem) de Groot, Frans T.M. Peters en Anna K.L. Reyners
  • Obstipatie is bij patiënten die een palliatieve behandeling ondergaan een vaak voorkomend probleem met een grote, negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Ruim 35% van de patiënten met hartfalen, chronisch obstructief longlijden of kanker heeft obstipatie.

  • In de palliatieve fase is obstipatie vaak multifactorieel bepaald.

  • De behandeling van obstipatie is zowel medicamenteus met laxantia als niet-medicamenteus. Bij gebrek aan vergelijkende onderzoeken kan een specifieke keuze voor een laxans slechts op grond van klinische ervaring, werkingsmechanisme, voorkeur van de patiënt en kosten worden gemaakt.

  • Profylactisch gebruik van laxantia is aangewezen ter voorkoming van obstipatie bij starten van obstipatie-inducerende medicatie zoals opioïden.

  • Bij therapierefractaire obstipatie kunnen prucalopride, colchicine of misoprostol effectief zijn.

  • Opioïdantagonisten zoals naloxon en methylnaltrexon zijn effectieve middelen bij aanhoudende opioïdgeïnduceerde obstipatie ondanks het gebruik van laxantia.