Behandeling van kinderen met trage groei: hoeveel van wat voor wie?

Klinische praktijk
J.M. Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:899-5

Inleiding

De groei van het lichaam vanaf de bevruchte eicel tot aan de volwassenheid staat onder controle van een groot aantal factoren, die in verschillende periodes een verschillend belang hebben. Grofweg kunnen drie periodes worden onderscheiden: de foetale en vroeg-neonatale periode, waarvan wordt aangenomen dat de groei vooral door voeding en groeifactoren wordt beïnvloed; de periode na het eerste jaar, waarbij vooral groeihormoon (GH) en de GH-afhankelijke groeifactoren (somatomedines of ‘insulin-like growth factors’) een belangrijke rol spelen; en de puberteitsgroeispurt, waarbij de combinatie van geslachtshormonen en groeihormoon belangrijk is. De centrale rol van GH wordt bevestigd door klinische waarnemingen. Een totaal afwezige GH-secretie geeft aanleiding tot een extreme groeivertraging en een geringe eindlengte, terwijl een overproduktie van GH, zoals bij kinderen met een GH-producerend hypofyse-adenoom, een versnelde groei veroorzaakt en een zeer grote eindlengte. Dit betekent dat een GH-tekort de groei sterker remt dan de botmaturatie en dat een GHovermaat…

Auteursinformatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universiteitskliniek voor Kinderen en Jeugdigen, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 18009, 3501 CA Utrecht.

Dr.J.M.Wit, kinderarts-endocrinoloog.

Verantwoording

Mede namens de Werkgroep Groeihormoon van de Sectie Endocrinologie, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties