Behandeling van hypertensie: tot welke druk?

Opinie
P.W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:948-50

Het epidemiologische onderzoek naar de prognose van patiënten met verhoogde bloeddruk heeft duidelijk gemaakt dat de overlevingskansen aanzienlijk beter zijn naarmate de bloeddruk lager is. Hoewel dit gegeven op zich nog niet betekent dat de vooruitzichten van een hypertensiepatiënt verbeteren als hij of zij met bloeddrukverlagende medicamenten wordt behandeld, geven de uitkomsten van recente onderzoekingen op dit gebied toch wel reden tot optimisme.1-3 Aangezien dit onderzoek alleen in algemene zin antwoord geeft op de vraag of het nuttig is om hypertensie te bestrijden, blijft er een aantal onzekerheden bestaan. Zo is het bijvoorbeeld nog erg onduidelijk tot welk niveau de bloeddruk verlaagd moet worden. Om uit dit dilemma te komen, zou men in feite een nieuw onderzoek moeten opzetten, waarbij in een aantal actief behandelde groepen verschillende bloeddruk-niveaus worden nagestreefd. Het zal echter duidelijk zijn dat een dergelijk onderzoek op zowel praktische als ethische bezwaren stuit, en derhalve zullen…

Auteursinformatie

Zuiderziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Groene Hilledijk 315, 3075 EA Rotterdam.

Dr.P.W.de Leeuw, internist.

Ook interessant

Reacties