Resultaten van een landelijke studie

Behandeling van een aanpassingsstoornis na kanker

Dame met kortgeschoren haar die in de spiegel kijkt
Vera Atema
Anne de Korte
Kelly M. de Ligt
Vanessa Bouman
Saskia Lunter
Tineke Vos
Nicole Horevoorts
Chantal Lammens
Belle H. de Rooij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7021
Abstract

 

 

Een meerderheid van de mensen die kanker heeft of daarvoor is behandeld heeft last van psychische klachten, zoals vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en somberheid. Bij ongeveer 13-15% van alle mensen in Nederland is er na een kankerdiagnose sprake van een aanpassingsstoornis (AS). In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) wordt AS beschreven als een niet-adaptieve reactie op een stressvolle gebeurtenis. In 2012 werd de behandeling van de stoornis niet meer vergoed binnen het reguliere zorgaanbod. Daarom is in 2016 de richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker’ ontwikkeld om mensen die een AS hebben passende zorg te bieden. De behandeling richt zich op de relatie tussen stressoren, veerkracht en klachten of symptomen. Het doel van de huidige studie is om vast te stellen wat het effect is van behandeling van patiënten met of na kanker en een aanpassingsstoornis volgens deze richtlijn op psychische klachten…

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Team Kennis en Kwaliteit, Amsterdam: dr. V. Atema, adviseur; drs. A. de Korte, onderzoeker; drs. V. Bouwman, adviseur; ir. S. Lunter, adviseur; dr. C. Lammens, senior adviseur; drs. N. Horevoorts, onderzoeker; dr. B.H. de Rooij, onderzoeker.Nederlands Kanker Instituut, afd. Psychosociaal onderzoek en Epidemiologie, Amsterdam: dr. K.M. de Ligt, onderzoeker.Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie, Amsterdam: dr. Tineke Vos, psychiater.

Contact V. Atema (v.atema@iknl.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Vera Atema ICMJE-formulier
Anne de Korte ICMJE-formulier
Kelly M. de Ligt ICMJE-formulier
Vanessa Bouman ICMJE-formulier
Saskia Lunter ICMJE-formulier
Tineke Vos ICMJE-formulier
Nicole Horevoorts ICMJE-formulier
Chantal Lammens ICMJE-formulier
Belle H. de Rooij ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Dit artikel wordt besproken in#10 Trauma in de spreekkamer
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties