Ondersteuning tijdens en na de primaire behandeling

Zorg voor mentaal welbevinden bij patiënt met kanker

Opinie
Joost Dekker
Daan Brandenbarg
Henk M.W. Verheul
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5977
Abstract

Patiënten met kanker ervaren vaak hevige emoties, tijdens de primaire behandeling, maar ook in de jaren erna. Hoe zorgen we ervoor dat zij de juiste emotionele steun krijgen? En hoe bepalen we wie van hen professionele ggz-hulp nodig heeft?

Tot enkele jaren na de diagnose meldden vrouwen met borstkanker zich vaker met klachten van angst en depressie bij de huisarts dan vrouwen zonder borstkanker.1 Een soortgelijk resultaat werd eerder gevonden in een onderzoek naar het aantal vrouwen met borstkanker bij wie de diagnose ‘depressie’ werd gesteld in een psychiatrische kliniek of polikliniek.2

Wat betekenen deze bevindingen voor de ondersteunende zorg aan patiënten met aan kanker gerelateerde klachten van angst en depressie? Voordat wij hierop ingaan geven wij eerst duiding bij de aard van emotionele reacties op kanker.

Emoties bij kanker

Het is begrijpelijk dat kanker met soms sterke emotionele reacties gepaard gaat. Kanker is immers een potentieel levensbedreigende ziekte en de behandeling kan ingrijpend zijn. Emotionele reacties zijn niet alleen begrijpelijk, deze reacties kunnen de patiënt ook helpen bij het proces van aanpassing aan de ziekte. Emoties zijn in de loop van de evolutie ontstaan doordat zij…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Psychiatrie: prof.dr. J. Dekker, psycholoog. UMC Groningen, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Groningen: dr. D. Brandenbarg, epidemioloog. Radboudumc, afd. Medische Oncologie, Nijmegen: prof.dr. H.M.W. Verheul, medisch oncoloog.

Contact J. Dekker (j.dekker@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Joost Dekker ICMJE-formulier
Daan Brandenbarg ICMJE-formulier
Henk M.W. Verheul ICMJE-formulier
Mentaal welbevinden in de jaren na borstkanker
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties