eerste ervaringen met motorische-cortexstimulatie

Behandeling van centrale pijn en aangezichtspijn

Onderzoek
Joke M. Perdok
Robert van Dongen
Marten van Wijhe
Nicol C. Voermans
Tjemme Beems
Michiel J. Staal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B172
Abstract

Samenvatting

Twee patiënten met chronische, therapieresistente centrale pijn en neuropathische aangezichtspijn werden behandeld met elektrische stimulatie van de motorische cortex. Bij de eerste patiënt, een 55-jarige man, waren de pijnklachten in de linker arm een jaar na een ischemische beschadiging van de rechter capsula interna ontstaan. De andere patiënt, een 40-jarige vrouw, had ernstige aangezichtspijn na verwijdering van een adenoom van de glandula submandibularis. Bij beide patiënten namen de pijnklachten sterk af na motorische-cortexstimulatie (MCS). In totaal werden 10 patiënten met therapieresistente neuropathische pijn behandeld met MCS. Zij waren hiervoor geselecteerd na neurologische, klinisch-neurofysiologische en psychologische beoordeling. Bij 1 patiënt werd de proefelektrode verwijderd wegens infectie. Na 1 jaar was er bij 4 van de 9 patiënten nog een goede pijnreductie. Dit gold voor 2 van de 5 patiënten die 2 jaar konden worden gevolgd. Verder onderzoek naar deze behandeling lijkt gerechtvaardigd.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Anesthesiologie: drs. J.M. Perdok en dr. M. van Wijhe, anesthesiologen.

Afd. Neurochirurgie: prof.dr. M.J. Staal, neurochirurg.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Anesthesiologie: dr. R. van Dongen, anesthesioloog.

Afd. Neurologie: drs. N.C. Voermans, neuroloog.

Afd. Neurochirurgie: drs. T. Beems, neurochirurg.

Contact drs. J.M. Perdok (j.m.perdok@anest.umcg.nl)

Verantwoording

Dr. N. van Alfen, dr. B.R. Bloem, dr. G. Drost, M.J.M. Durenkamp, dr. J.H. van der Hoeven, ir. A.L.J. van Hulzen, H. Janssen, dr. H.L. Journeé, C.M. Kliphuis, F. Lange, prof.dr.ir. N.M. Maurits, dr. S. Overeem, drs. F.A. Said en prof.dr. M.J. Zwarts droegen bij aan dit onderzoek.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Medtronic Nederland gaf financiële ondersteuning voor 3 educatieve bijeenkomsten en maakte het klinisch neurofysiologisch onderzoek en het fMRI-onderzoek financieel mogelijk.
Aanvaard op 4 juni 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties