Behandeling van acute vergiftigingen.

Media
J. Meulenbelt
I. de Vries
J.C.A. Joore
R.G. van Kesteren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1403

Behandeling van acute vergiftigingen. Praktische richtlijnen. Onder redactie van J.Meulenbelt, I.de Vries en J.C.A.Joore. 503 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1996. ISBN 90-313-2042-0. Prijs: ingen. ƒ 72,50.

Zoals de auteurs zelf aangeven, beoogt dit boek geen uitvoerig medisch toxicologisch standaardwerk te zijn, maar een praktische hulp bij de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties