Behandeling van 12 met HIV geïnfecteerde kinderen met zidovudine

Onderzoek
H.J. Scherpbier
A.B.J. Prakken
E.R. de Graeff-Meeder
H. van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1610-3
Abstract

Samenvatting

Beschreven worden de resultaten van de behandeling met een hoge dosering zidovudine (800 mgm2dag) gedurende een gemiddelde follow-up-periode van 18 maanden bij 12 met HIV geïnfecteerde kinderen. Na het starten van de behandeling werden een duidelijke toename van het subjectieve welbevinden en een toename van het lichaamsgewicht gevonden. Tevens werd een significante daling vastgesteld van de hoeveelheid HIV-p24-antigeen in het bloed (p < 0,01) en van de gemiddelde concentratie van serum-IgG (p < 0,05). Zidovudine werd in het algemeen goed verdragen, maar er was aanzienlijke hematologische toxiciteit. Bij 9 (75) van de patiënten moest de oorspronkelijke dosering worden gereduceerd in verband met persisterende anemie (3 patiënten) of leukopenie (6 patiënten). De frequentie van deze bijwerking was aanleiding de startdosering zidovudine te verlagen van 800 naar 600 mgm²dag.

Deze resultaten bevestigen dat zidovudine een veilig medicament is bij de behandeling van met HIV geïnfecteerde kinderen. De belangrijkste beperking is gelegen in de hematologische toxiciteit, welke voor een groot deel dosisafhankelijk lijkt.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Mw.H.J.Scherpbier, kinderarts.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 18009, 3501 CA Utrecht.

A.B.J.Prakken en mw.dr.E.R.de Graeff-Meeder, kinderartsen.

Academisch Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

Dr.H.van den Berg, kinderarts.

Contact A.B.J.Prakken

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties