Totale heupprothese versus kophalsprothese

Behandeling gedislokeerde mediale collumfractuur

Onderzoek
Lorette Harbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4757

Waarom dit onderzoek?

Patiënten met een heupfractuur lopen een substantieel risico op overlijden, complicaties en een verminderde kwaliteit van leven. Voor patiënten met een gedislokeerde mediale collumfractuur is de beste chirurgische behandeloptie nog onduidelijk: een totale heupprothese (THP) of een kophalsprothese (KHP)?

Onderzoeksvraag

Verschilt het aantal secundaire heupoperaties tussen patiënten…

Auteursinformatie

Contact L. Harbers (l.harbers@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lorette Harbers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties