Behandeling depressie bij somatische comorbiditeit

Klinische praktijk
François G. Schellevis
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9069
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Binnen het spectrum van multimorbiditeit leidt vooral de combinatie van somatische chronische ziekten en depressie tot een slechte kwaliteit van leven. Zorgverlening waarbij hulpverleners uit verschillende medische en niet-medische disciplines samenwerken, zogenoemde ‘collaborative care’, is effectief bij de behandeling van patiënten met depressie. Het is echter onduidelijk of dit ook geldt bij aanwezigheid van somatische chronische morbiditeit, zoals diabetes mellitus of cardiale aandoeningen.

Onderzoeksvraag

Is collaborative care effectief bij de behandeling van depressie bij patiënten met een somatische chronische ziekte?

Hoe werd dit onderzocht?

In een pragmatische clustergerandomiseerde trial, uitgevoerd in 36 Britse huisartsenpraktijken, werden 387 patiënten geïncludeerd. Zij hadden diabetes mellitus en/of een cardiale aandoening en daarnaast symptomen van depressie. De patiënten in de interventiepraktijken kregen psychologische begeleiding aangeboden naar hun eigen voorkeur en volgens de principes van collaborative care. De patiënten in de controlepraktijken kregen de gebruikelijke zorg. De primaire uitkomstmaat was de score op een gevalideerde depressievragenlijst na 4 maanden.

Belangrijkste resultaten

De collaborative-care-benadering bleek effectief: de gemiddelde depressiescore nam sterker af bij de interventie- dan bij de controlegroep, maar het verschil van 0,23 (95%-BI: -0,41- -0,05) op een schaal van 0-4 was klein. Ook waren patiënten in de interventiegroep tevredener over de geboden zorg. Er was echter geen verschil in al dan niet ziektespecifieke kwaliteit van leven tussen beide groepen.

Consequenties voor de praktijk

Collaborative care resulteert in een kleine meerwaarde bij de behandeling van depressie bij patiënten met somatische chronische comorbiditeit. Dankzij praktijkondersteuners Somatiek en GGZ kunnen de meeste huisartsenpraktijken in Nederland nu al zorg aanbieden volgens de principes van collaborative care.De herkenning van symptomen van depressiviteit bij mensen met somatische chronische ziekten is daarvoor wel een eerste vereiste.

Literatuur

  1. Coventry P, et al. Integrated primary care for patients with mental and physical multimorbidity: cluster randomised controlled trial of collaborative care for patients with depression comorbid with diabetes or cardiovascular disease. BMJ. 2015;350:h638. Medline

Reacties