Beenmergdepressie door mianserine

R.A. Drost
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1188-9

Onlangs heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen een gewijzigde tekst voor de produktinformatie van mianserine (Tolvon) vastgesteld. Van belang hierin is de toevoeging over het optreden van beenmergdepressie. In de rubriek ‘Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen’ is een omkaderde waarschuwing opgenomen die een vroegtijdige herkenning hiervan moet bevorderen:

Tolvon kan een beenmergdepressie veroorzaken. Deze manifesteert zich gewoonlijk als een granulocytopenie of agranulocytosis, treedt meestal na 4 tot 6 weken behandeling op en is in het algemeen reversibel na het staken van de behandeling. Wanneer een patiënt verschijnselen heeft die wijzen op een infectie (bijvoorbeeld koorts, keelpijn of stomatitis) moet het bloedbeeld…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties