Beeldvorming van het brein; imaging voor psychiaters en psychologen

Media
Frederik Barkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9936

artikel

Voor wie?

Zoals de ondertitel suggereert is dit boek bedoeld voor psychiaters en psychologen met een interesse in ‘imaging’ van de hersenen. Met de doelgroep in gedachten is de hoofdtitel iets raadselachtiger: deze titel spreekt van ‘beeldvorming’ van het ‘brein’, wat mogelijk zinspeelt op het feit dat de verschillende beeldvormende technieken elk op hun eigen wijze een afspiegeling geven van de menselijke geest, en hoe deze verstoord wordt door ziekteprocessen. Opmerkelijk genoeg voor een boek van deze kwaliteit en omvang is gekozen voor de Nederlandse taal, terwijl het bereik groter zou zijn als de voertaal Engels was geweest.

Wat staat erin?

Het boek is verdeeld in 3 secties. Het eerste deel geeft inzicht in de basale hersenanatomie en -ontwikkeling, deels aan de hand van specifieke imaging-technieken, zoals MR-spectroscopie, ‘diffusion tensor imaging’ (DTI), functionele MRI en PET/SPECT. In het tweede deel wordt vervolgens ingegaan op de niet-afwijkende ontwikkeling en de aftakeling van het brein, alsmede op de functionele organisatie ervan, deels aan de hand van netwerkanalyse zoals gevisualiseerd door MR-technieken. Tot slot worden in het derde en omvangrijkste deel imaging-bevindingen besproken bij de grotere groepen van psychiatrische aandoeningen, zoals ADHD, autisme, bipolaire stoornis, schizofrenie, psychose, depressie, angststoornissen en obsessieve compulsieve stoornis.

Oordeel

Ondanks de betrokkenheid van veel auteurs zijn de opbouw van het boek in 3 secties en de algemene structuur van elk van de individuele hoofdstukken consistent van opbouw. De redacteuren zijn er op voortreffelijke wijze in geslaagd een heldere, beknopte en didactische opbouw af te dwingen. De meeste hoofdstukken zijn voorzien van uitstekende afbeeldingen en illustraties, en van goede literatuurlijsten.

Aanbeveling

Ik kan dit boek van harte aanbevelen aan iedereen met een meer dan gemiddelde interesse in toepassingen van beeldvormende technieken op het gebied van hersenontwikkeling en psychiatrische aandoeningen. Met name degenen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, zoals promovendi en onderzoekers maar ook farmaceuten, zullen zich aangesproken voelen door de nieuwe ziekte-inzichten die belicht worden. Voor de dagelijkse klinische praktijk heeft dit boek echter een beperktere waarde.

Gerelateerde artikelen

Reacties