Beeldvormend onderzoek bij perifere arteriële vaatziekten

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2726

In een gerandomiseerd onderzoek bij 352 patiënten met een perifere vaatziekte verrichtten De Vries et al. een kosten-batenanalyse waarbij zij het beeldvormend onderzoek door middel van duplexechografie vergeleken met magnetische-resonantieangiografie (MRA). De kosten van MRA waren gemiddeld € 167,– hoger dan van duplexechografie. Toch waren de totale uitgaven in beide groepen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties