Bart-Jan Kullberg

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2089

Bart-Jan Kullberg is hoogleraar Interne Geneeskunde en Infectieziekten in Nijmegen. Sinds 2020 is hij voorzitter van de Gezondheidsraad. Tot die benoeming werkte hij als internist-infectioloog, onderzoeker en opleider aan het Radboudumc. Hij is een van auteurs van het artikel over belangenverstrengeling bij wetenschappelijke advisering (D6988).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Arts of technicus, maar het maatschappelijke nut van dokter zijn gaf de doorslag, en dat aspect geeft nog steeds veel plezier aan het werk.’

Welke arts bewondert u het meest en waarom?

‘Els Borst, die als geen ander de Nederlandse gezondheidszorg vooruit heeft geholpen, met haar scherpe visie, vastberadenheid, maar ook haar innemendheid. Bovendien is zij een voorganger van mij als (vice)voorzitter van de Gezondheidsraad. Jaarlijks organiseren we met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid de Els Borst-lezing over een actueel ethisch thema in de gezondheidszorg.’

Wat bracht u ertoe een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘De vraag van de hoofdredactie!’

Wat zou u doen als u een dag de baas was in Nederland?

‘Ik zou veel meer inzetten op duurzaamheid, de klimaatcrisis is uiteindelijk de grootste bedreiging voor ons allemaal. Maar ook zonder de baas te zijn kunnen we vandaag beginnen in…

Belangenverstrengeling bij wetenschappelijke advisering

Gerelateerde artikelen

Reacties