Belangenverstrengeling bij wetenschappelijke advisering

Illustratie van overlappende silhouetten van verschillende mensen in verschillende kleuren.
Bart-Jan Kullberg
Marianne Geleijnse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6988
Abstract

Samenvatting

Onafhankelijkheid is essentieel voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van wetenschappelijke adviezen en richtlijnen. De samenstelling van adviescommissies vereist een volledig inzicht in de relaties en belangen van beoogd commissieleden. Naast financiële relaties kunnen ook intellectuele belangen, beroepsbelangen en reputatie een rol spelen. Naast het voorkómen van belangenverstrengeling bij commissieleden zijn ook bij het inrichten van het adviesproces, bij de toetsing, en bij de autorisatie van het advies voorzorgen nodig om oneigenlijke belangen, of de schijn daarvan, te voorkomen. Op grond van onze ervaringen binnen de Gezondheidsraad beschrijven wij welke potentiële belangen er kunnen spelen, en hoe de kwaliteit en onafhankelijkheid geborgd kunnen worden.

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Den Haag: prof.dr. B.J. Kullberg, voorzitter Gezondheidsraad (tevens: internist, Radboudumc) en prof.dr. J.M. Geleijnse, vicevoorzitter Gezondheidsraad (tevens: voedingswetenschapper, Wageningen Universiteit).

Contact B.J. Kullberg (pers@gr.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Bart-Jan Kullberg ICMJE-formulier
Marianne Geleijnse ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties