Bacteriëmie in twee algemene ziekenhuizen: het topje van de ijsberg van ziekenhuisinfecties
Open

Onderzoek
11-03-1986
H.A. Verbrugh, A.J. Mintjes-de Groot en D.A. Broers