Autorijden met de ziekte van Alzheimer*

Onderzoek
Milou Jacobs
Ellen P. ’t Hart
Raymund A.C. Roos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1881
Abstract

Samenvatting

Doel

Een overzicht geven van de huidige literatuur over autorijden door patiënten met de ziekte van Alzheimer en de relatie tussen autorijden en cognitief functioneren onderzoeken.

Opzet

Literatuuronderzoek.

Methode

We zochten systematisch in de elektronische databanken van PubMed/MEDLINE naar relevante literatuur over de rijvaardigheid van patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Resultaten

We selecteerden in totaal 31 onderzoeken waarin de rijvaardigheid was onderzocht met een rijtest op de weg of een rijsimulator. De rijvaardigheid van patiënten met de ziekte van Alzheimer was minder accuraat dan de rijvaardigheid van controledeelnemers. De meest voorkomende fouten waren het foutief wisselen van rijbaan, een verkeerde positie op de weg, trage reactietijden en meer wisselingen in snelheid. Cognitief functioneren was een betere voorspeller van de rijvaardigheid dan alleen de diagnose ‘ziekte van Alzheimer’.

Conclusie

Op basis van de huidige literatuur konden we niet eenduidig vaststellen wanneer patiënten met de ziekte van Alzheimer beperkt moeten worden in het autorijden. Ook konden we geen conclusie trekken over welke neuropsychologische testen gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk om de rijvaardigheid te voorspellen. Er zijn geen specifieke richtlijnen die behandelaren kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Journal of Neurology (2017;264:1678-96) met als titel ‘Driving with a neurodegenerative disorder: an overview of the current literature’. Afgedrukt met toestemming.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Neurologie, Leiden.

M. Jacobs, MSc, neuropsycholoog en promovendus; prof.dr. R.A.C. Roos, neuroloog.

Centre for Human Drug Research, Leiden.

Dr. E.P. ’t Hart, neuropsycholoog en senior onderzoeker.

Contact M. Jacobs, MSc (m.jacobs@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Milou Jacobs ICMJE-formulier
Ellen P. ’t Hart ICMJE-formulier
Raymund A.C. Roos ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties