Autonomie of relationele autonomie?

Perspectief
Suzanne van de Vathorst
Maartje Schermer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4250
Abstract

Samenvatting

Het is een veelvoorkomend misverstand te denken dat het begrip ‘respect voor de autonomie’ betekent dat de patiënt altijd alleen moet beslissen en dat alles wat de patiënt wenst ook moet gebeuren, zonder grenzen. Ook aan het klassieke begrip ‘respect voor autonomie’ zitten grenzen; vrijheid houdt op waar anderen geschaad worden. Bovendien is het begrip zeker niet in strijd met de wens om te overleggen met familie, vrienden of professionals. Een arts kan een medische handeling bovendien alleen voorstellen als er een medische indicatie voor is. Het begrip ‘relationele autonomie’ is daarom overbodig en kan zelfs het respect voor autonomie ondermijnen.

Auteursinformatie

Contact Erasmus MC, afd. Ethiek, filosofie en geschiedenis, Rotterdam: prof.dr. S. van de Vathorst, medisch ethicus en arts niet-praktiserend (s.vandevathorst@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Suzanne van de Vathorst ICMJE-formulier
Maartje Schermer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties