Autologe beenmergtransplantatie bij de behandeling van kinderen met neuroblastoom; 30 patiënten in 10 jaar

Onderzoek
J. de Kraker
F. Boon
E.F. van Leeuwen
P.A. Voûte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2097-100
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de rol van hoge dosis chemotherapeutica en autologe beenmergtransplantatie (ABMT) bij kinderen met een gemetastaseerd neuroblastoom (stadium IV) in partiële of complete remissie.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Plaats

Het voormalige Emma Kinderziekenhuis en het Kinder Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Methode

In de periode januari 1980-mei 1991 werd bij 30 kinderen (gemiddelde leeftijd 3 jaar) met een neuroblastoom stadium IV behalve chemotherapie ook ABMT toegepast. Als maat voor ziekte werden het aantal dagen koorts, infecties, bloedingsneiging, mucositis, ileus en de opnameduur gemeten. Ook werden het gemiddeld gewichtsverlies en de aplasieduur gemeten.

Resultaten

Van de 30 patiënten bleven tot juni 1993 8 in leven; 3 overleden binnen 1 maand na behandeling. De mediane overlevingsduur van de overige 19 patiënten was 15 maanden. Het gemiddeld gewichtsverlies was 7,6 en de aplasietijd was gemiddeld 18-20 dagen. De ziektevrije 2-jaarsoverleving was 26,6 bij een mediane follow-up-duur van 118,5 maanden (29-150).

Auteursinformatie

Emma Kinderziekenhuishet Kinder-AMC, afd. Kinderoncologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.J.de Kraker en prof.dr.P.A.Voûte, kinderartsen; F.Boon, co-assistent.

Bloedbank Utrecht en Omstreken, Utrecht.

Mw.dr.E.F.van Leeuwen, kinderarts.

Contact dr.J.de Kraker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties