Auto-intoxicatie met ‘zelfmoordpoeder’

Middel X
Jessica D. Workum
Laurens L.A. Bisschops
Maarten J.W. van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3369
Abstract

Dames en Heren,

Wij worden sinds kort geconfronteerd met suïcidepogingen met het middel natriumnitriet. Evenals natriumazide wordt dit middel geacht het veronderstelde ‘zelfmoordpoeder’ of ‘middel X’ te zijn. In deze klinische les bespreken wij aan de hand van 2 patiënten de symptomen, pathofysiologie, behandeling en het mechanisme van overlijden na inname van natriumnitriet.

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Natriumnitriet is de afgelopen tijd in verschillende media onder de aandacht gekomen. Het is van groot belang dat artsen en andere hulpverleners de verschijnselen van een intoxicatie met dit middel herkennen en snel weten te handelen, aangezien een effectief en potentieel levensreddend antidotum beschikbaar is.

Patiënt A, een 27-jarige man, leed aan een psychotische stoornis en recidiverende depressies. Hij was opgenomen op de afdeling Psychiatrie vanwege suïcidaliteit na 2 eerdere suïcidepogingen. Patiënt werd door de verpleging op de buik aangetroffen met een snurkende ademhaling, nadat hij 2 uur daarvoor nog in goede lichamelijke conditie was gezien. Opvallend was de blauwe verkleuring van de gehele huid. Er werd direct gestart met ‘basic life support’ en het reanimatieteam werd opgeroepen.

Bij aankomst van het reanimatieteam was er sprake van asystolie, waarvoor herhaaldelijk adrenaline werd toegediend. Gezien de opvallende cyanose werd direct gedacht aan methemoglobinemie, waarvoor het reanimatieteam intraveneus methyleenblauw toediende. De cyanose…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Intensive Care, Nijmegen: drs.ir. J.D. Workum, internist-intensivist in opleiding; dr. L.L.A. Bisschops en drs. M.J.W. van den Berg, internisten-intensivisten.

Contact M.J.W. van den Berg (maarten.vandenberg@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jessica D. Workum ICMJE-formulier
Laurens L.A. Bisschops ICMJE-formulier
Maarten J.W. van den Berg ICMJE-formulier
Zelfmoordpoeder
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De auteurs doen een verkeerde aanname en refereren fout. Ze schrijven: "Door berichtgeving in de media is bij het publiek het beeld ontstaan dat natriumnitriet een ‘veilig en humaan middel’ is dat ‘tot een waardige dood leidt’.2" Referentie 2 verwijst naar een nieuwsbericht van de Coöperatie Laatste Wil die het recht op zelfbeschikking levenseinde bepleit. In het nieuwsbericht staat niets vermeld over natriumnitriet. Noch is dit het middel X zoals dat aan de leden van de Coöperatie wordt kenbaar gemaakt in een documentatiepakket. De auteurs bevestigen dus de foute berichtgeving in de media. Ze hadden tevoren hun huiswerk beter moeten doen.

Peter Leusink, huisarts, arts seksuele gezondheid