Augmented-realitybril in de operatiekamer

Klinische praktijk
Jesse A.M. van Doormaal
Tom Mensink
Tristan P.C. van Doormaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3041
Abstract

Bijdragen in de rubriek ‘Nieuwe technieken’ gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Samenvatting

Augmented reality is een techniek die via een speciale bril allerlei virtuele beelden, zoals hologrammen en scans, combineert met de werkelijkheid. Met name in de chirurgie biedt deze techniek grote voordelen, omdat de stereoscopische driedimensionale beelden van anatomische structuren vóór en tijdens de operatie vrijwel perfect geprojecteerd kunnen worden op de geïmmobiliseerde patiënt. Daarnaast heeft deze techniek veel potentie als het gaat om educatie en voorlichting aan patiënten. Er zijn nog enkele belangrijke obstakels, maar naar verwachting zal deze techniek uiteindelijk haar weg vinden naar vrijwel alle operatiekamers.

Auteursinformatie

Brain Technology Institute, Utrecht: J.A.M. van Doormaal, onderzoeker; ir. T. Mensink, AR-ontwikkelaar; dr. T.P.C. van Doormaal, neurochirurg (tevens: Brain Center Rudolph Magnus, afd. Neurochirurgie, UMC Utrecht).

Contact T.P.C. van Doormaal (t.p.c.vandoormaal@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jesse A.M. van Doormaal ICMJE-formulier
Tom Mensink ICMJE-formulier
Tristan P.C. van Doormaal ICMJE-formulier
Virtuele gezondheidszorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties