Medische toepassingen van virtual, augmented en mixed reality

Virtuele gezondheidszorg

Perspectief
Michel E. van Genderen
J.H. (Hans) Vlake
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3229
Abstract

Samenvatting

Innovatieve technologieën, zoals virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR), zijn niet langer alleen interessant voor een niche van gamers, maar doen steeds meer hun intrede in de gezondheidszorg. De toepassingsmogelijkheden voor VR in de zorg variëren van blootstellingstherapie bij PTSS en angststoornissen tot hulp bij cognitieve en fysieke revalidatie. Ook heeft VR een belangrijke rol verworven in het medisch onderwijs. AR/MR wordt voornamelijk toegepast binnen de chirurgie, bijvoorbeeld voor peroperatieve projectie van patiëntinformatie, holografische beelden of scans. Ondanks het feit dat grote gerandomiseerde onderzoeken en kosteneffectiviteitsstudies ontbreken, lijkt het een kwestie van tijd voordat artsen deze innovatieve technologieën omarmen. De digitalisering van de gezondheidszorg is immers al ingezet.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Intensive Care, Rotterdam: dr. M.E. van Genderen, onderzoeker en aios interne geneeskunde (tevens: afd. Intensive Care, Franciscus Gasthuis). Franciscus Gasthuis, afd. Intensive Care, Rotterdam: J.H. Vlake, BSc, student-onderzoeker (thans: promovendus).

Contact M.E. van Genderen (m.vangenderen@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Michel E. van Genderen ICMJE-formulier
J.H. (Hans) Vlake ICMJE-formulier
Een blik in de toekomst

Ook interessant

Reacties