Astma-COPD-ketenzorg lijkt haalbaar en effectief

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2456

De AC-dienst, een ketenzorgproject voor astma en COPD in Groningen, bereikt een aanzienlijk aantal patiënten met luchtwegklachten in de regio en levert mogelijk gezondheidswinst op (NPJ Prim Care Respir Med. 2015;25:14101).

In een observationele studie beschrijven Esther Metting en collega's van de universiteiten van Groningen en Twente gegevens van de ruim 11.000 patiënten die naar de dienst werden verwezen en follow-upgegevens van 740 geselecteerde patiënten die naar aanleiding van het baseline-onderzoek van hun huisarts andere medicatie kregen. Ook 938 patiënten die geen medicatiewijziging kregen, maar voor wie de huisarts na een jaar een controle had aangevraagd, werden in de analyse betrokken.

De astma-COPD-dienst (AC-dienst) is in 2007 opgezet als ondersteuning voor huisartsen. Die kunnen ofwel individuele patiënten verwijzen, ofwel groepen patiënten, bijvoorbeeld alle patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken. Binnen de AC-dienst vullen patiënten dan vragenlijsten in en ondergaan spirometrie. Aan de hand van deze gegevens, die via internet worden uitgewisseld, stelt een longarts een diagnose – astma, COPD of overlapsyndroom – en geeft een behandeladvies. Dat komt binnen 5 dagen digitaal binnen in het elektronisch patiëntendossier van de huisarts. Het stellen van een diagnose lukt overigens niet bij 22% van de patiënten. Ook zijn er grote verschillen in de verhoudingen van de verschillende diagnosen tussen de longartsen.

In de groep van 740 patiënten die 3 maanden na een medicatiewijziging opnieuw gezien werd, daalde het aantal patiënten met instabiele COPD van 63 naar 49% en daalde het aantal patiënten met ongecontroleerde astma van 41 naar 23%. Metting en collega's concluderen uit deze en andere gegevens dat de AC-dienst effectief is. Op deze conclusie is wel wat af te dingen, al was het maar omdat er zonder controlegroep geen conclusies over causaliteit zijn te trekken. Bovendien gaat het om een relatief kleine subgroep van de 11.000 verwezen patiënten: 598 van in totaal 5223 astmapatiënten en 245 van 2031 COPD-patiënten. De dienst is wel goed ingebed: 79% van de huisartsen in het verzorgingsgebied verwijst hun patiënten en bijna 60% van de astma- en COPD-patiënten is ten minste eenmalig bij de AC-dienst geweest.

Gerelateerde artikelen

Reacties