Artsen opleiden in Malawi

Ed Zijlstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:B632

De artsenopleiding in Malawi is pas in 1991 van start gegaan met de oprichting van het College of Medicine. Daar worden nu 65 artsen per jaar opgeleid in een vijfjarig curriculum. Na die basisopleiding doen studenten een ‘internship’ van 18 maanden. Pas dan kunnen ze als arts geregistreerd worden en zelfstandig gaan werken. Een nieuw curriculum met meer integratie van basale wetenschappen en kliniek wordt nu gefaseerd ingevoerd.

Ondanks alle beperkingen in het onderwijs is de Malawische arts goed opgeleid. Hij – in tegenstelling tot Nederland is slechts 30% vrouw – kent de waarde van een goede anamnese en zou…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties