Arts versus bestuur

Lieke Keusters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1278

Lieke Keusters (26 jaar) is zesdejaars studente Geneeskunde in Nijmegen. In de laatste fase van haar opleiding loopt zij op eigen initiatief coschappen bij de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg, omdat arts en bestuur volgens haar onlosmakelijk verbonden zijn. In 4 weekboeken deelt ze haar ervaringen, verbazing en enthousiasme over besturen in de zorg vanuit het perspectief van een coassistent (liekekeusters@student.ru.nl).

Wanneer ik plaats neem bij een vergadering over het fusietraject en me voorstel me aan de mensen in de zaal, hoor ik om mij heen wat mensen verbaasd fluisteren over ‘de co van de RvB’. Er komt een arts binnen en ik stel mij voor als ‘coassistent van de RvB’. ‘Het moet niet gekker worden!’, roept hij uit, ‘kon je niets beters bedenken, wil je geen dokter worden?’ ‘Een nieuwe vorm van spionage’, zegt iemand anders. Er wordt gelachen en ik doe mee, hoewel me de gedachte bekruipt dat ik misschien de verkeerde keuze heb gemaakt. Ben ik, als toekomstig…

Veranderen doe je zo
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties