Arteriële-switchoperatie bij transpositie van de grote vaten; gunstige resultaten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht, 1977-2000

Onderzoek
P.A. Hutter
W.Y. Chung
D.C. Nunumete
J.F. Hitchcock
G.B.W.E. Bennink
E.J. Meijboom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2534-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de resultaten van de arteriële-switchoperatie die wordt uitgevoerd bij een transpositie van de grote arteriën.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

In de periode mei 1977-oktober 2000 ondergingen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht 195 patiënten een arteriële-switchoperatie. De patiëntengroep bestond uit 132 jongens en 63 meisjes, met een mediane leeftijd bij operatie van 8 dagen (uitersten: 0-1976). Na de operatie werden zij volgens protocol gecontroleerd met echocardiografie, ECG en verder onderzoek op indicatie. Aanvullende gegevens werden verzameld uit de statussen. De gemiddelde follow-upduur was 8,0 jaar (uitersten: 0,04-22,17).

Resultaten

De perioperatieve sterfte was 15 (30/195); in de eerste jaren circa 50, in de jaren tachtig 15 en vanaf 1996 4. Van de 151 overlevende en opgespoorde patiënten stierven 2 patiënten jaren later (1,3). Van de overige 149 patiënten waren er 145 in te delen in klasse I van de New York Heart Association en 4 in klasse II. Er waren 45 reïnterventies wegens pulmonale stenose nodig bij 26 patiënten (van de 149; 17). Linkerventrikeldisfunctie deed zich voor bij 5 patiënten (3), ritmestoornissen kwamen voor bij 5 en aorta-afwijkingen eveneens bij 5 patiënten. Coronairarterieafwijkingen waren te zien op 5 van de 61 gemaakte angiogrammen (8).

Conclusie

De perioperatieve sterfte daalde naar 4 en de late sterfte was 1,3. De gezondheidstoestand op lange termijn was goed. Morbiditeit was voornamelijk veroorzaakt door pulmonale stenose en late coronaire obstructie.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum/Wilhelmina Kinderziekenhuis, Kinderhartcentrum, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Dr.P.A.Hutter en dr.E.J.Meijboom, kindercardiologen; drs.W.Y.Chung en drs.D.C.Nunumete, medisch studenten; prof.dr.J.F.Hitchcock en dr.G.B.W.E.Bennink, cardiopulmonaal chirurgen.

Contact dr.P.A.Hutter (p.hutter@wkz.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties