APC-resistentie zonder factor-V-Leiden-mutatie is een risicofactor voor veneuze trombo-embolie (VTE)

Nieuws
S. Middeldorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2214

In de meeste gevallen berust resistentie van stollingsfactor V tegen inactivatie door geactiveerd proteïne C (APC-resistentie) op de factor-V-Leiden-mutatie (FVL). Niet bij iedereen met APC-resistentie wordt deze mutatie aangetoond. Rodeghiero en Tosetto onderzochten onder meer of APC-resistentie zonder aanwezigheid van FVL een risicofactor is voor VTE. 1

Zij verichtten een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties