Antistolling combineren lijkt geen goed idee

default nieuwsplaatje 1
Noortje van Herwaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4886

Heeft het zin om patiënten met atriumfibrilleren of veneuze trombo-embolie naast een direct anticoagulantium ook acetylsalicylzuur te geven? Op basis van een Amerikaans cohortonderzoek lijkt het voorlopige antwoord: nee.

De onderzoekers includeerden 3280 patiënten met atriumfibrilleren of veneuze trombo-embolie die startten met direct anticoagulantium (DOAC) zónder een indicatie voor een combinatie met acetylsalicylzuur (JAMA Intern Med. 2021; online 19 april). Patiënten met een follow-up < 3 maanden, een myocardinfarct minder dan 6 maanden voor de start van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties