Geen verhoogd risico op ADHD en autisme bij het kind

Antipsychotica tijdens zwangerschap lijkt veilig

Lisa Eurelings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4977

Prenatale blootstelling aan antipsychotica verhoogt niet het risico op ADHD, autismespectrumstoornissen (ASS), vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. Dat blijkt uit een recentelijk gepubliceerde retrospectieve cohortstudie (JAMA Int Med. 2021; online 16 augustus).

De onderzoekers includeerden gegevens van meer dan 400.000 moeder-kindparen afkomstig uit een database van alle patiënten…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties