Wel of niet doen?

Antidepressiva bij depressieve klachten in de eerste lijn

Nieuws
Christiaan H. Vinkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4691

Waarom dit onderzoek?

Veel van de depressiebehandelingen vinden plaats bij de huisarts in de eerste lijn. Huisartsen schrijven terecht soms ook antidepressiva voor, en doen dit meestal gericht en terughoudend. Het is onbekend of antidepressiva ook helpen bij mensen met lichtere depressieve klachten die niet formeel aan de criteria van…

Auteursinformatie

Contact C.H. Vinkers (c.vinkers@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Christiaan H. Vinkers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties