Antidepressiva afbouwen met psychotherapie?

Praktijkvragen over de effectiviteit van preventieve psychotherapie
Een spreekballon bestaand uit pillen.
Irene M. van Vliet
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6280
Abstract

Volgens een meta-analyse zijn preventieve psychologische interventies net zo effectief als het continueren van antidepressiva wanneer het gaat om het voorkomen van terugval. Tijd om de richtlijnen aan te passen? Enkele praktische kanttekeningen.

Depressie is een veel voorkomende psychiatrische aandoening waarmee iedere huisarts, medisch specialist en bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige te maken krijgt. De behandeling bestaat, conform de landelijke richtlijnen en NHG-standaard, uit psychologische behandeling of antidepressiva. Mits goed geïndiceerd, zijn dit effectieve vormen van behandeling waarmee meer dan 50% van de patiënten na een of meerdere behandelstappen in remissie komt. Na remissie wordt geadviseerd het antidepressivum nog minimaal een halfjaar tot een jaar te continueren alvorens afbouwen te overwegen.

Afbouwen is niet altijd makkelijk; als het te snel gaat of in te grote doseringsstappen, kunnen onttrekkingsverschijnselen optreden. Daarnaast treedt bij een deel van de patiënten tijdens de afbouw van de medicatie of na het stoppen een recidief van de depressie op. Of en hoe een antidepressivum afgebouwd moet worden, is dan ook een kwestie van zorgvuldige afweging.

Elders in dit nummer van het NTvG wordt aandacht geschonken aan een onderzoeksartikel dat recentelijk verscheen…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Leiden: dr. I.M. van Vliet, psychiater.

Contact I.M. van Vliet (i.m.van_vliet@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Irene M. van Vliet ICMJE-formulier
Psychologische interventies of voortzetten medicatie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties