haken en ogen

Anticoagulantia in vaste dosis

Opinie
Hugo ten Cate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A325
Abstract

Recent zijn in Nederland twee nieuwe middelen geregistreerd voor de preventie van veneuze trombo-embolie na electieve orthopedische operaties. In dit nummer van het Tijdschrift beschrijven Leebeek en Kamphuisen de ontwikkelingen die tot de registratie van deze nieuwe middelen hebben geleid.1 Hun overzicht is actueel en geeft inzicht in de lange weg van farmaceutische ontwikkeling en klinisch onderzoek, waarop nu, met de registratie van rivaroxaban en dabigatran, een eerste mijlpaal is bereikt.

Het is dan ook niet verrassend dat de betrokken industrie dit feit wil vieren door middel van de verspreiding van veelkleurige folders, met teksten als ‘antistolling kan zo eenvoudig zijn’, ‘geen noodzaak tot monitoring’ en ‘geen noodzaak tot dosisaanpassing’ als belangrijke blikvangers (Bron: Bayer Health Care. Bayer Schering Pharma reclamefolder 2009).

Belangrijke voordelen van de nieuwe synthetische anticoagulantia ten opzichte van cumarines zijn inderdaad stabielere farmacokinetiek en minder interacties met andere medicijnen. Hierdoor is frequente dosisaanpassing zoals bij…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Contact Prof.dr. H. ten Cate, internist (h.ten.cate@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: de auteur is onbezoldigd medisch leider van de Trombosedienst Maastricht. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 februari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties